Sign in to follow this  
Followers 0
Lineage 2 EZ

Quest Lv.28 ผู้รอบรู้ไปหว่านเมล็ดลงในดินแดนร้าง (เควสยังอยู่ในระหว่างการแก้ไข)

1 post in this topic

Quest Lv.28 : ผู้รอบรู้ไปหว่านเมล็ดลงในดินแดนร้าง
เลเวลที่สามารถรับเควสได้ : 28 - 42
อาชีพที่สามารถทำเควสได้ : ทุกเผ่า

 

ขั้นตอนการทำเควส

1. ไปพบกับ NPC คาเซียนที่ดินแดนร้างเพื่อรับเควสท์ผู้รอบรู้ไปหว่านเมล็ดลงในดินแดนร้าง

ผู้รอบรู้ไปหว่านเมล็ดลงในดินแดนร้าง 001.jpg

 

2. ให้ไปรังมดและตีมอนเตอร์ชื่อ มดทหารยาม , สายสืบ มดทหาร , มดทหารใหม่ , มดขุนนาง , หัวหน้าฝูงมดขุนนาง

ผู้รอบรู้ไปหว่านเมล็ดลงในดินแดนร้าง 002.jpg

 

3. รวบรวมหนังสือเวทย์ให้ครบ และกลับมาส่งเควสที่ NPC คาเซียน

ผู้รอบรู้ไปหว่านเมล็ดลงในดินแดนร้าง 003.jpg

(เควสนี้อยู่ในระวังหว่างแก้ไขของเควส ยังไม่สามารถทำได้)

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0